لینک مستقیم پاورپوینت درباره تقارن و مختصات، ریاضی ششم ابتدایی

لینک مستقیم پاورپوینت درس دهم آمادگی دفاعی، نظام جمع وجنگ افزارشناسی

لینک مستقیم پاورپوینت درس 6 علوم تجربی سوم دبستان، زندگی ما و آب

لینک مستقیم پاورپوینت درس 1 ادبیات فارسی هشتم، زیبایی های آفرینش

لینک مستقیم پاورپوینت درباره تقسیم کسرها، ریاضی پنجم ابتدایی

لینک مستقیم پاورپوینت درباره جايگاه تکاليف درسی در ارزشيابی کيفی توصيفی

لینک مستقیم پاورپوینت درباره حجاب و عفاف

لینک مستقیم پاورپوینت درس 6 هدیه های آسمان سوم ابتدایی، بانوی قهرمان

لینک مستقیم پاورپوینت درباره درس آموزش قرآن هشتم

لینک مستقیم پاورپوینت درس روزی که باران می بارید، بال در بال پرستوها، فارسی پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس مساحت دایره ریاضی ششم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی راهنمایی

پاورپوینت درباره دنیای جانوران اول ابتدایی

پاورپوینت درباره رابطه طولی اعداد مقطع ابتدایی

پاورپوینت درباره شناسایی، پرورش و افزایش هوش های چند گانه در کودکان پیش دبستانی

پاورپوینت فصل 6 علوم تجربی سوم دبستان، زندگی ما وآب

پاورپوینت فصل اول علوم تجربی سوم ابتدایی

پاورپوینت درباره قواعد فعل نهی در عربی

کنترل رویا در خواب (دو دوره فیلم آموزشی + خلاصه و نکات مهم دوره‌ها به صورت PDF)

جزوه کنترل داخلی ونظام راهبردی شرکت استاد سرکارخانم خسروی

کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین اصغر طاهر زاده

پیک نوروزی ششم ابتدایی 99 به صورت ورد word و pdf قابل ویرایش برای دانش آموزان و معلمان ابتدایی

پاورپوینت درباره مفاهیم نظارت و راهنمایی آموزشی

پاورپوینت زنگ علوم، هوای سالم و آب سالم، علوم تجربی دوم دبستان

پاورپوینت درس پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی، درس 9 مطالعات اجتماعی